แพ สมายเล่ย-
Visitors since 23.08.2006:
ธรรมชาติที่คุณสัมผัสได้ด้วยตัวคุณ
เขาสก
ภาษา

ธรรมชาติที่คุณสัมผัสได้ด้วยตัวคุณ

ยินดีต้อนรับ สู่แพ สมายเล่ยยินดีบริการทุกวัน

บริการน าเที่ยว เขื่อนเชียลหลาน(ทะเลสาบน้ าจืด)+เดินป่า 2 วัน 1 คืนเริ่มต้น

ตั้งแต่ 8 ท่านขึ้นไป ราคา ท่านละ 1,900 บาท กาหนดวันเดินทางด้วยตัวคุณเอง

สนใจติดต่อ คุณ ไพรวรรณรักบัวทอง

ต าแหน่งผู้บริหาร Tel. 089-8715744,086-2753161 Meeting Point จุดนัดพบที่

ปั้ม ป.ต.ทบ้านตาขุน

Day 1

วันที่ 1 รับจากปั้ม ป.ต.ท. บ้านตาขุนไปที่ตลาดบ้านตาขุนเพื่อซื้อของใช้ส่วนตัว

และขนมนมเนยนะค่ะเราใช้เวลาช็อปประมาณ 30 นาที เสร็จแล้วเราจะเดินทาง

ต่อไปที่ท่าเรือน าเที่ยว ระยะการเดินทางประมาณ 15 ก.ม

Programเช้า

โปรแกรมที่ 1 เราเดินทางไปยังที่พักแพสมายเล่ย์ด้วยเรือหางยาวระหว่างการ

เดินทางเราจะได้ชมทิวทัศน์ธรรมชาติที่สง่างาม,ขุนเขาหินปูนทอดยาวสลับกัน

ไปมา หน้าผาหินปูนสีสันแปลกตา ผืนน้าสีเขียวมรกตสลับกับเกาะแก่งต่างๆชม

นกเหยียวปลาบนยอดไม้กลางน้ าแวะชมเขาหน้ายักษ์ระยะทางเดินเรือหางยาว

โดยประมาณ 45 นาที

โปรแกรมที่ 2 เที่ยง เก็บส้มภาระเข้าห้องพัก และเล่นน้ าพายเรือเล่นตาม

อัธยาศัยบริการอาหารเที่ยง

บ่าย เดินทางต่อเพื่อไปเดินป่าชมธรรมชาติกลางป่าใหญ่สิ่งที่จะต้องเตรียม

รองเท้าเดินป่า,ยาฉีดยุง,ครีมกันแดด เราจะใช้เวลาเดินป่าประมาณ 2.5 ช.มถ้า

โอกาศดีดี เราสามารถเห็นพวกสัตว์เล็ก,ใหญ่ได้เหมมือนกัน

เย็น กลับเข้าแพที่พักเล่นน้ าพักผ่อนตามอัธยาศัย

ค่ า อาหารมื่อค่ าพร้อมกับ สังสรรค์ตามอัธยาศัย แพจะปิดไฟเวลา 24.00 น.

Day 2

วันที่ 2 ตื่นแต่เช้านะค่ะเราจะพาคุณล่องเรือหางยางเพื่อไปชมทะเลหมวกเขา

เสียบหมอกยามเช้า,เฝ้าดูฝูงนกเงือกและนกต่างๆหรือชะนี,ลิง ฯลฯเรียกร้องหา

กัน กลับที่พัก รับบริการอาหารเช้า พายเรือเล่นตามอัธยาศัยพร้อมเก็บสัมภาระ

เพื่อลงเรือหางยาว ระหว่างการเดินทางกลับเราจะพาคุณแวะชมกุ๋ยหลิน

เมืองไทยที่มีความสวยงามที่สุดเลยหล่ะ

เวลา 12.00 น. เดินทางกลับ

สนใจบริการกรุณาติดต่อทีมงามแพสมายเล่ย์ได้เลยนะค่ะ

:หมายเหตุ หลังจากการจอง กรุณาจ่ายมัดจ า 50 % แล้วส่วนที่เหลือจ่ายที่แพ

สมายเลย์ได้เลยค่ะ

เลขที่ บัญชีชื่อ ไพรวรรณ รักบัวทอง เลขที่ 533-2225512

ธนาคาร ไทยพานิช สาขา ย่านยาว

TAT License Nr. 33/2726 , Guide License klick